Picture

Kundig bouwadvies op het juiste moment

Advies voorafgaand aan en tijdens de bouwfase

Wanneer u uw project wilt voltooien volgens het Programma van Eisen én binnen het vastgestelde budget, dan is goed bouwkostenmanagement onontbeerlijk. Met oog voor de eisen aan kwaliteit, tijd, organisatie en informatie van het bouwproces bewaakt Construct-ID het totale kostenverloop.

Gedegen kennis en gedegen advies

Met gedegen advies, kennis van bouwproducten en de pragmatische invulling van deze bouwproducten is Construct-ID in staat om moeiteloos beleidsmatig advies te verstrekken. Ook het vooraf opstellen van benodigde budgetten vallen binnen de scope van onze werkzaamheden.

Construct-ID adviseert bij Europese aanbestedingen en beoordeelt meer- en minderkosten die zich kunnen voordoen nadat het contract met de aannemer is gesloten. Wij geven kundige adviezen op het juiste moment; óók wanneer er nog geen streep op papier staat.