Onderhanden project: Uitbreiding Eco Fuels Netherlands BV

  • Opdrachtgever:
    Eco Fuels Netherlands BV
  • Jaar:
    2020

Eco Fuels Netherlands BV is onderdeel van de Bio Oil-groep en produceert hoogwaardige biobrandstoffen puur op basis van gebruikte vetten.

150% productie-vergroting van gebruikte frituurvetten naar biodiesel

Construct-ID heeft vanaf de engineers-fase tot de uiteindelijke bouw-civieltechnische uitvoering een operationele installatie voorzien van een 150% uitbreiding capaciteit. Samen met PPV Engineering BV die verantwoordelijk was voor de piping & equipment ontwerp. Op basis van het ontwerp van de piping & equipment, heeft Construct-ID onderliggend beton & staalconstructie ontworpen, berekend en uitgevoerd.

Voortgang van de bouw

Plaatsen van de tanks