Picture

Informatie over Construct-ID

Een pragmatische blik op bouw en projectbegeleiding

Construct ID is als multidisciplinair partner de aangewezen partij voor projectmanagement voor bouwkundige en industriële projecten. Wij bieden praktische oplossingen voor complexe vraagstukken. Ons vakgebied bevindt zich zowel op het gebied van nieuwbouw als renovatie en onderhoud van bestaande installaties en constructies.

Industriële, bouwkundige en civieltechnische projecten vragen veel van zowel opdrachtgever, gebruiker als (onder)aannemer. Wij zijn als geen ander in staat om op een verbindende wijze passende oplossingen te vinden voor alle vraagstukken die deze omgeving met zich mee brengt. Construct-ID levert waar gevraagd ook turn-key.