Onderhanden project: Waterschap Noorderzijlvest

  • Opdrachtgever:
    Waterschap Noorderzijlvest
  • Jaar:
    2020

Noorderzijlvest is een waterschap, gelegen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Ze zorgen voor voldoende en schoon oppervlaktewater en veilige dijken.

Construct-ID werkt in het gebouw van het waterschap in Groningen aan de realisatie van nieuwe douche- en toiletgroepen en het inrichten van ruim 20 digitale vergaderruimtes.

Realisatie douche- en toiletgroepen